Fabian Nyberg

PORTFOLIO

Bertrandin kohtaus (L’accident de Bertrand)
2022

FIN

TEATTERI

Ensi-ilta: 11.3.2022 klo 19, PerformanceSirkus, HIT Helsinki, Helsinki

“Sinä iltapäivänä Bertrand huomaa yhtäkkiä olevansa pitkällään kotinsa lattialla kykenemättä mitenkään nousemaan ylös. Tuntematon voima pitää hänet maassa makaamassa. Häntä ei kuitenkaan satu mihinkään, olo ei ole kuumeinen eikä erityisen väsynyt, eikä hän siis keksi mitään selitystä tälle oudolle tapahtumalle.”

“Bertrandin kohtaus” on absurdi näyttämöteos toimettomuudesta ja hiljaisesta kapinasta normeja vastaan. Bertrand makaa asuntonsa lattialla ja leikkelee konfetteja. Eräänä päivänä hän huomaa muuttuneensa toimettomaksi mieheksi. Bertrandin toimettomuus herättää läheisten ja lopulta myös tutkijoiden kiinnostuksen ja toimettomasta miehestä kasvaa nopeasti maailmanlaajuinen ilmiö. Mutta muuttaako Bertrandin esimerkki tapaamme elää?

Fyysinen teatteriesitys on ranskalaisen Émilie Leconten kirjoittaman ja Sanna Kangasluoman kääntämän näytelmätekstin kantaesitys Suomessa. Näytelmä on esitetty lukudraamana R.E.A.D. #6 -festivaalilla vuonna 2019. Nukketeatteria, fyysistä teatteria ja puheteatteria yhdistävä esitys luo unenomaisen maailman, jossa katsoja voi seurata Bertrandin ja hänen lähipiirinsä elämää intiimisti lähietäisyydeltä. “Bertrandin kohtaus” pyrkii pysäyttämään hetkeksi kapitalistisen yhteiskunnan rattaat antaen katsojalle mahdollisuuden tarkastella maailmaa sivullisen näkökulmasta.

Käsikirjoitus Émilie Leconte / Ohjaus Meimi Taipale / Nukenrakentaja ja nukettamisen ohjaaja Maria-Elina Koivula / Pukusuunnittelu Suvi Matinaro / Äänisuunnittelu ja musiikit Annimaria Fabritius / Valo- ja lavastussuunnittelu Fabian Nyberg / Teknikko Ava Heinonen / Kääntäjä Sanna Kangasluoma / Graafinen suunnittelu Sara Östman / Valokuvat Miso Macura / Esiintyjät Emma Castrén, Aurora Manninen, Anna Korolainen Crevier, Elina Kivioja, Elena Rekola / Tuotanto HIT Helsinki

KUVAT

Valokuvat: Miso Macura

SV

TEATER

Premiär: 11.3.2022 kl 19, PerformanceSirkus, HIT Helsinki, Helsingfors

L’accident de Bertrand är en absurd pjäs om passivitet och tyst uppror mot normer. Bertrand ligger på golvet i sin lägenhet och klipper konfetti. En dag upptäcker han att han har förvandlats till en sysslolös man. Bertrands inaktivitet väcker intresset hos nära och kära och så småningom även hos forskare, och den sysslolösa mannen växer snabbt till ett världsomspännande fenomen. Men kommer Bertrands exempel att förändra vårt sätt att leva?

Föreställningen, som kombinerar dockteater, fysisk teater och talad teater, skapar en drömlik värld där åskådaren kan följa Bertrands liv och hans nära krets på nära håll. L’accident de Bertrand syftar till att stoppa hjulen i det kapitalistiska samhället för ett ögonblick och ge betraktaren möjlighet att se på världen från en utomståendes synvinkel.

Manus Émilie Leconte / Regi Meimi Taipale / Dockbygge ja och dockregi Maria-Elina Koivula / Kostymdesign Suvi Matinaro / Ljuddesign och musik Annimaria Fabritius / Ljusdesign och scenografi Fabian Nyberg / Tekniker Ava Heinonen / Översättare Sanna Kangasluoma / Grafisk design Sara Östman / Bilder Miso Macura / På scenen Emma Castrén, Aurora Manninen, Anna Korolainen Crevier, Elina Kivioja, Elena Rekola / Produktion HIT Helsinki

BILDER

Foton: Miso Macura

EN

THEATRE

Premiere: 11.3.2022 at 19, PerformanceSirkus, HIT Helsinki, Helsinki

L'accident de Bertrand is an absurd play about passivity and silent rebellion against norms. Bertrand is lying on the floor of his apartment cutting confetti. One day he discovers that he has turned into an idle man. Bertrand's inactivity piques the interest of loved ones and eventually researchers, and the idle man quickly grows into a worldwide phenomenon. But will Bertrand's example change the way we live?

The performance, which combines puppetry, physical theater and spoken theater, creates a dreamlike world where the audience can follow Bertrand's life and his close circle up close. L'accident de Bertrand aims to stop the wheels of capitalist society for a moment and give the viewer the opportunity to look at the world from an outsider's point of view.

Script Émilie Leconte / Director Meimi Taipale / Puppet building and puppet direction Maria-Elina Koivula / Costume design Suvi Matinaro / Sound design and music Annimaria Fabritius / Lighting design and scenography Fabian Nyberg / Technician Ava Heinonen / Translator Sanna Kangasluoma / Graphic design Sara Östman / Pictures Miso Macura / On stage Emma Castrén, Aurora Manninen, Anna Korolainen Crevier, Elina Kivioja, Elena Rekola / Production HIT Helsinki

PICTURES

Photo: Miso Macura