Fabian Nyberg

PORTFOLIO

Designing the End
2021

SV

DANS

Premiär: 30.9.2021 kl 19, Zodiak Stage, Zodiak – Centret för ny dans, Helsingfors

Designing the End är en framtidsfantasi. Det är ett försök att acceptera och förstå något som är större än vi själva. Verket är ett sceniskt montage som fötts ur idéer om det förflutna, nutiden och framtiden.

Designing the End behandlar slutet på vår samtida civilisation samt samtidsmänniskans obsessiva förhållande till sin egen undergång. Verket består av skisser ur en rad fiktiva framtidvisioner på såväl mikro- som makronivå. Hur långt kan vi föra tanken om världens undergång samt tanken om att designa vår egen död? Hur kan vi hålla fast vid rättvisa och empati i en föränderlig värld? En hurdan berättelse skrivs nångång om oss? Designing the End vänder blicken mot framtiden – mot en värld där man vid sidan av kollaps, klimatkrisen och orättvisor även finner kärlek, lycka och medmänsklighet.

Längd ca 80 min.

Koncept och regi: Broas & Nyberg / På scenen: Jenna Broas, Fabian Nyberg / Ljuddesign:

Ville Aalto / Kläd- och textildesign: Hanne Jurmu / Rums-, ljus-, och videodesign: Fabian Nyberg / Assisterande rums- och videodesigner: Aino Kontinen (Aalto-universitetet) / Text:

Jenna Broas, översättning Fabian Nyberg och Karin Westerholm / Mentor: Ami Karvonen / Produktion: Zodiak - Centret för ny dans, O linjär rf / Bidrag: Svenska kulturfonden, Centret för konstfrämjande, Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Finska kulturfonden /Residenser: Konestiftelsens konstnärs- och forskarresidens Saaris gård, Old Mine Residency Outokumpu

BILDER

Foton: Sanna Lehto, Aino Kontinen

3D-illustrationer: Nyberg/Jurmu/Broas

Teaser: Video Fabian Nyberg / Ljud Ville Aalto

FIN

TANSSI

Ensi-ilta: 30.9.2021 klo 19, Zodiak Stage, Zodiak – Uuden tanssin keskus, Helsinki

Designing the End on tulevaisuuden kuvittelua. Se on hyväksyntää ja yritystä ymmärtää jotain, joka on meitä suurempaa. Teos on menneen, nykyisyyden ja tulevaisuuden mietteistä syntynyt näyttämöllinen montaasi.

Designing the End käsittelee nykysivilisaation loppua sekä nykyihmisen pakkomiellettä kuviteltua kuolemaansa kohtaan.

Teos on luonnoksia kuvitelluista tulevaisuuden todellisuuksista niin mikro- kuin makrotasolla. Kuinka pitkälle voimme viedä ajatusta maailmanlopun ja oman kuolemamme suunnittelusta? Miten voimme olla oikeudenmukaisia ja empaattisia muuttuvassa maailmassa? Minkälainen kertomus meistä joskus kirjoitetaan?

Designing the End kääntää katseen tulevaisuuteen – maailmaan, josta romahduksien, ilmastokriisien ja epäoikeudenmukaisuuksien rinnalta löytyy myös rakkautta, onnea ja inhimillisyyttä.

Kesto n. 80 min.

Konsepti ja ohjaus: Broas & Nyberg / Näyttämöllä: Jenna Broas, Fabian Nyberg /Äänisuunnittelu: Ville Aalto / Vaate- ja tekstiilisuunnittelu: Hanne Jurmu / Tila, video- ja valosuunnittelu: Fabian Nyberg / Avustava tila- ja videosuunnittelu: Aino Kontinen (Aalto-yliopisto) / Teksti: Jenna Broas, ruots. käännös Fabian Nyberg ja Karin Westerholm / Mentori: Ami Karvonen / Tuotanto: Zodiak - Uuden tanssin keskus, O linjär ry / Tukijat: Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Taiteen edistämiskeskus, Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder / Residenssituki: Koneen Säätiön Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssi, Old Mine Residency Outokumpu

KUVAT

Valokuvat: Sanna Lehto, Aino Kontinen

3D-kuvitukset: Nyberg/Jurmu/Broas

Teaser: Video Fabian Nyberg / Ääni Ville Aalto

EN

DANCE

Premiere: 30.9.2021 at 19, Zodiak Stage, Zodiak – Centre For New Dance, Helsinki

Designing the End is an imagination of the future. It is an attempt to accept and understand something greater than ourselves. The work is a montage born out of thoughts of the past, present and future.

Designing the End discusses the end of our current civilisation, and the contemporary human’s obsession over their imagined death.

The work is composed of sketches of imagined future realities, both on the micro and macro levels. How far can we take our thoughts on designing the end of the world and our own death? How can we remain righteous and empathetic in a changing world? What kind of a story will be told about us in the future?

Designing the End turns the gaze towards the future –– into a world where collapse, climate crises, and injustice are accompanied by love, happiness, and humanity.

Duration approx. 80 min.

Concept and direction: Broas & Nyberg / On stage: Jenna Broas, Fabian Nyberg / Sound design: Ville Aalto / Clothing and textile design: Hanne Jurmu / Spatial, lighting and video design: Fabian Nyberg / Assisting spatial and video designer: Aino Kontinen (Aalto University) / Text:

Jenna Broas, swedish translation Fabian Nyberg and Karin Westerholm / Mentor: Ami Karvonen / Production: Zodiak - Center for New Dance, O linjär ry / Support: Svenska kulturfonden, Centret för konstfrämjande, Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Suomen kulttuurirahasto / Residencies: Saari Residence by Kone Foundation, Old Mine Residency Outokumpu

IMAGES

Photos: Sanna Lehto, Aino Kontinen

3D-illustrations: Nyberg/Jurmu/Broas

Teaser: Video Fabian Nyberg / Sound Ville Aalto