Fabian Nyberg

PORTFOLIO

Konflikt
2021

SV

TEATER

Premiär: 3.6.2021 kl 19, Viirus PLAY (Livestream), Teater Viirus, Helsingfors

Solidaritetsarbete – någon som inte fördömer utan någon som är närvarande, som lyssnar. Det är frivilligt. Som erkänner att världen är komplicerad, att världen inte är svartvit, att det finns norsk hybris och europeiskt dåligt samvete. Det är en efterhandskonstruktion, kanske tänkte jag annorlunda då jag var arton?

Historiskt hemland – själva idén om själva platsen är ändå viktig. Så den kan jag förklara utan att försvara tänker jag. Eller är en förklaring ändå någon form av försvar? Kanske inte försvara. Men nog förklara. Kanske inte försvara. Men nog förklara. Kanske inte försvara. Men nog förklara.

Scenkonstprojektet Konflikt tar avstamp i skådespelarna Elisa Makarevitch och Ole Øwres personliga relationer till Israel och Palestina. Föreställningen som har sin utgångspunkt i skådespelarnas konflikträdsla, utvecklas till en dissekering av och meditation över medier, kommunikationsförmåga och delad verklighetsuppfattning.

Längd ca 60 min.

Text Elisa Makarevitch och Ole Øwre samt utdrag ur Metamorfoser av Ovidius / Av Elisa Makarevitch, Amanda Martikainen, Fabian Nyberg, Rasmus Slätis och Ole Øwre / Regi Rasmus Slätis / Medverkande Elisa Makarevitch och Ole Øwre / Animation, rums- och bilddesign Fabian Nyberg / Komposition och ljuddesign Amanda Martikainen / Koreografisk handledning Lidia Bäck / Streamhandledning Lauri Lundahl / Produktion Elisa Makarevitch, Ole Øwre / Samproduktion Hangö Teaterträff

BILDER

Foton: Sara Forsius

EN

THEATRE

Premiere: 3.6.2021 at 19, Viirus PLAY (Live stream), Teater Viirus, Helsinki

Work in solidarity – someone who doesn’t condemn, someone who is present, who listens. It is voluntary. Acknowledging the complexity of the world, that it’s not just black and white and the existence of Norwegian hubris and European bad conscience. Seen in retrospect. Maybe I thought differently about it back when I was eighteen?

Historical homeland – the very idea of the place itself is important though. I can describe it without defending it, I think. Or is a description also some kind of defense? Maybe not defend. But describe. Maybe not defend. But describe. Maybe not defend. But describe.

The live art project Konflikt evolves from the personal experiences of the actors Elisa Makarevitch and Ole Øwre, regarding Israel and Palestine. The performance starts by dealing with the actors’ fear of conflict and develops into a dissection of and meditation on media, communication and shared perception of reality.

Duration approx. 60 min.

Text Elisa Makarevitch and Ole Øwre, excerpts from Ovid's Metamorphoses / By Elisa Makarevitch, Amanda Martikainen, Fabian Nyberg, Rasmus Slätis and Ole Øwre / Director Rasmus Slätis / Performers Elisa Makarevitch and Ole Øwre / Spatial designer Fabian Nyberg / Sound designer Amanda Martikainen / Choreographic advisor Lidia Bäck / Stream advisor Lauri Lundahl / Producers Elisa Makarevitch and Ole Øwre / Co-producer Hangö Teaterträff

IMAGES

Photos: Sara Forsius

FIN

TEATTERI

Ensi-ilta: 3.6.2021 klo 19, Viirus PLAY (Livestream), Teater Viirus, Helsingfors

Esitystaideprojekti Konflikt pohjautuu näyttelijöiden Elisa Makarevitchin ja Ole Øwren henkilökohtaisiin suhteisiin Israeliin ja Palestiinaan. Esitys, jonka lähtökohtana on näyttelijöiden konfliktipelko, kehittyy medioiden dissektioon ja eräänlaiseen meditaatioon medioista, kommunikaatiosta sekä jaetusta käsityksestä todellisuudesta.

Kesto n. 60 min.

Teksti Elisa Makarevitch ja Ole Øwre sekä otteita Ovidiuksen Metamorfooseista / Tekijät Elisa Makarevitch, Amanda Martikainen, Fabian Nyberg, Rasmus Slätis ja Ole Øwre / Ohjaus Rasmus Slätis / Näyttämöllä Elisa Makarevitch ja Ole Øwre / Animaatio, tila- ja kuvasuunnittelu Fabian Nyberg / Sävellys ja äänisuunnittelu Amanda Martikainen / Koreografinen ohjaus Lidia Bäck / Tekninen suunnittelija (striimi) Lauri Lundahl / Tuotanto Elisa Makarevitch, Ole Øwre / Yhteistuotanto Hangö Teaterträff

KUVAT

Valokuvat: Sara Forsius