Fabian Nyberg

PORTFOLIO

Ljuslunga
2020

SV

INSTALLATION

Ljusskulpturen Ljuslunga är en mild skildring av dödens skönhet och att släppa taget. Ljuslunga är en slags konstgjord lunga som reflekterar tiden före döden - en tid där frågan om slutet och väntan på slutet är närvarande. Skulpturens mekaniska och repetitiva rytm skapar en förväntan efter nästa andetag och för tankarna till kroppens försök att upprätthålla livet.

Tematiskt placerar sig installationen i gränslandet mellan liv och död. Andningen är kroppens automatiska sätt att reglera livet och är närvarande fram till de sista ögonblicken i livet.

Verket är en bild av att stå på gränsen till slutet, där andningen går igenom olika stadier: den är lätt, tunn, tung, fragmenterad, jämn och ibland plötsligt föränderlig. Ljuset i verket varierar mellan kallt vitt och mättat gult.

Verket inbjuder åskådaren att slå sig ner och lugna sig, men samtidigt berättar det en historia om stagnation och att tvingas ge upp.

Koncept: Broas & Nyberg / Design & förverkligande: Fabian Nyberg

BILDER

Foton: Fabian Nyberg

FIN

INSTALLATION

Valoveistos Ljuslunga on lempeä kuvaus luopumisesta ja kuoleman kauneudesta. Ljuslunga on eräänlainen keinotekoinen keuhko, joka kuvastaa elämän viimeisen ajan äärellä olemisesta – aikaa, jossa on läsnä kysymys lopusta ja sen odotuksesta. Teoksen mekaaninen toisteisuus luo kokijalle odotuksen ja toivon seuraavasta hengenvedosta ja vie samalla ajatukset kehon yritykseen ylläpitää elämää sen viimeisillä hetkillä.

Ljuslunga asettuu temaattisesti elämän ja kuoleman välimaastoon. Hengitys on kehon automaattinen tapa säädellä elämää, ja on läsnä elämän viime hetkiin asti.

Teos on kuvaus viimeisten hetkien äärellä olemisesta, joissa hengitys käy erilaisia vaiheita lävitse: keveyttä, pinnallisuutta, raskautta, katkoksia, tasaisuutta, sekä yhtäkkisiä muutoksia. Teoksen valo vaihtelee kylmän valkoisen ja kylläisen keltaisen välillä.

Teos kutsuu kokijaa asettumaan ja rauhoittumaan, mutta samalla se kertoo tarinaa pysähtyneisyydestä ja luopumisesta.

Konsepti: Broas & Nyberg / Suunnittelu & toteutus: Fabian Nyberg

KUVAT

Valokuvat: Fabian Nyberg

EN

INSTALLATION

The light sculpture Ljuslunga (Light Lung) is a gentle depiction of abandonment and the beauty of death. Ljuslunga is a kind of artificial lung that reflects being on the verge of death - a time where the question of the end and its expectation is present. The mechanical repetition of the sculpture creates an expectation of the next breath and at the same time takes the thoughts to the body’s attempt to sustain life in its final moments.

Ljuslunga is thematically positioned between life and death. Breathing is the body’s automatic way to regulate life, and is present until the last moments of life.

The work is an image of being near the last moments, where breathing goes through different stages. It is light, thin, heavy, fragmented, even, and with sudden changes. The light of the work varies between cold white and saturated yellow.

The work invites the experiencer to settle down and calm down, but at the same time it tells the story of stagnation and to have to give up.

Concept: Broas & Nyberg / Design & implementation: Fabian Nyberg

PICTURES

Photos: Fabian Nyberg