Fabian Nyberg

PORTFOLIO

Uusi Lapsuus
2020

FIN

TEATTERI

Ensi-ilta: 27.10.2020 klo 19, KOM-aulanäyttämö, KOM-teatteri, Helsinki

Uusi Lapsuus on kahden siskoksen yhdessä käsikirjoittama ja esittämä autofiktiivinen näytelmä, jossa traumoille ja väkivallalle menetetty lapsuus yritetään löytää uudelleen.

​Esityksessä etsitään kadotettua minuutta, sisaruutta, viattomuuden, onnellisuuden ja kauneuden kokemusta hyödyntäen eri tyylilajeja psykologisesta realismista fantasiaan, nukketeatteriin ja räp-lyriikkaan. Voiko trauman rekonstruoida? Voiko sillä leikkiä? Voiko sitä rakentaa? Voiko siitä leikistä tulla osa minua, uusi lapsuus?

Kesto n. 2 h 40 min.

Teksti ja näyttämöllä: Ruusu Haarla ja Seidi Haarla / Dramaturgia ja ohjaus: Ruusu Haarla / Valosuunnittelu: Fabian Nyberg / Nukkesuunnittelu ja -rakennus: Heini Maaranen / Lavastussuunnittelu: Ruusu Haarla ja Fabian Nyberg / Pukusuunnittelu: Ruusu Haarla ja Seidi Haarla / Video- ja äänisuunnittelu: Ruusu Haarla

Esitys on toteutettu yhteistuotantona TEHDAS Teatterin kanssa.

KUVAT

Valokuvat: Noora Geagea

EN

THEATRE

Premiere: 27.10.2020 at 7 pm, Aula Stage, KOM-teatteri, Helsinki

Uusi Lapsuus (A New Childhood) is an autofictional play co-written and performed by two sisters in which an attempt is made to rediscover a childhood lost to trauma and violence.

In the performance a search for the lost self, sisterhood, an experience of innocence, happiness, and beauty is conducted; utilizing different genres from psychological realism to fantasy, puppetry, and rap. Can the trauma be reconstructed? Can you play with it? Can it be built? Can that play become a part of me, a new childhood?

Duration 2 h 40 min.

Text and on stage: Ruusu Haarla ja Seidi Haarla / Dramaturgy and direction: Ruusu Haarla / Lighting design: Fabian Nyberg / Puppet design: Heini Maaranen / Scenography: Ruusu Haarla ja Fabian Nyberg / Costume design: Ruusu Haarla ja Seidi Haarla / Video and sound design: Ruusu Haarla

In collaboration with TEHDAS Teatteri.

PICTURES

Photos: Noora Geagea

SV

TEATER

Premiär: 27.10.2020 klo 19, Aulascenen, KOM-teatteri, Helsingfors

Uusi Lapsuus (En ny barndom) är en autofiktiv pjäs som är skriven och framförs av två systrar. Pjäsen försöker återupptäcka en barndom som förlorats till trauma och våld.

I föreställningen genomförs en sökning efter det förlorade jaget, systerskapet, en upplevelse av oskuld, lycka och skönhet. Föreställningen använder sig av olika genrer från psykologisk realism till fantasi, dockor och rap-lyrik. Kan traumat rekonstrueras? Kan man leka med det? Kan trauman byggas? Kan leken till bli en del av mig, en ny barndom?

Längd n. 2 h 40 min.

Text och på scenen: Ruusu Haarla ja Seidi Haarla / Dramaturgi och regi: Ruusu Haarla / Ljusdesign: Fabian Nyberg / Dockplanering och -genomförande: Heini Maaranen / Scenografi: Ruusu Haarla ja Fabian Nyberg / Kostymdesign: Ruusu Haarla ja Seidi Haarla / Video- och ljudplanering: Ruusu Haarla

I samarbete med TEHDAS Teatteri.

BILDER

Foton: Noora Geagea