Fabian Nyberg

PORTFOLIO

Cloudbody – an ecology of dreams #1
2019

FIN

NYKYTANSSI

Ensi-ilta: 20.9.2019 klo 19:30, Studio 1, Teater Viirus, Helsinki

”Kadotaan kaukaisuuteen, astutaan kuvaan, lähdetään pois eikä palata koskaan”

– Daniel Kehlmann: Maailmanmittaaja

Mitkä muistot nousevat esiin elämämme eri vaiheissa? Miten sulaudumme noihin muistoihin ja miten muistoista tulee minuutemme osa, joka kulkee mukanamme tiedottomana ja usein mykkänä. Minkälaisia muodonmuutoksia muistin kuvaan astuminen synnyttää?

Cloudbody – an ecology of dreams #1 on koreografia tekstille, äänelle ja kuvalle. Muistot sekoittuvat uniin ja muodostavat kudoksen, jossa yleisö on kokija unen logiikkaa toteuttavassa, surrealistisessa dramaturgiassa. Huonemainen tila luo puitteet somaattiselle kuunnelmalle, jossa muistin eri kerrokset muodostavat unien ekologian.

Jouni Tauriaisen äänimaisema, Fabian Nybergin videot ja Liisa Pentin tekstit avaavat katsojalle fragmentoituneen unien ja aavistusten tilan. Teos liikkuu kuunnelman ja esityksen välisellä rajalla. Äänen ja kuvan luomat pirstaloituneet, muistoihin sekoittuneet kertomukset johdattavat katsojan teoksen maisemaan, jossa on mahdollisuus levähtää. Teos pohjautuu kysymyksille siitä, millä tavoin liike voi muuttua ääneksi sekä minkälaisen kinesteettisen kokemuksen kuvan ja äänen koreografia synnyttää.

Cloudbody – an ecology of dreams #1 on ensimmäinen osa Cloudbody-teossarjassa, jossa Liisa Pentti jatkaa poeettisen kehon ja katsojien välisessä tilassa tapahtuvaa vuoropuhelua ja kehollista praktiikkaa.

Kesto: 45 min. Kieli: suomi, ruotsi, englanti.

Konsepti ja koreografia: Liisa Pentti / Ääni ja tekstit: Liisa Pentti / Äänisuunnittelu: Jouni Tauriainen / Visuaalinen kokonaisuus: Fabian Nyberg / Tuottaja: Inari Pesonen

Tuotanto: Liisa Pentti +Co / Tukijat: Taiteen edistämiskeskus, Helsingin kaupunki

KUVAT

Valokuvat: Uupi Tirronen

EN

CONTEMPORARY DANCE

Premiere: 20.9.2019 at 7:30 pm, Studio 1, Teater Viirus, Helsinki

What kind of memories arise in different phases of our lives? How do we merge with those memories and how do the memories become a part of our selfhood, a part that we carry with us that is unconscious and often mute. What kind of metamorphoses are created by stepping into the image of memory?

Cloudbody – an ecology of dreams #1 is a choreography for text, voice and image. Memories and dreams merge forming a fabric where the viewer becomes an experiencer in this surrealistic dramaturgy that materializes the logic of dreams. The room-like space creates a setting for a somatic sound art work in which the different layers of memory form an ecology of dreams.

Cloudbody – an ecology of dreams #1 is the first part of Cloudbody performance series where Liisa Pentti continues the dialogue and physical practice taking place in the space between the poetic body and the viewer.

Duration: 45 min. Languages: Finnish, Swedish, English.

Concept and choreography: Liisa Pentti / Voice and texts: Liisa Pentti / Sound design: Jouni Tauriainen / Visual design: Fabian Nyberg / Producer: Inari Pesonen / Production: Liisa Pentti +Co / Supported by: Arts Promotion Centre Finland, City of Helsinki

PICTURES

Photos: Uupi Tirronen

SV

SAMTIDSDANS

Premiär: 20.9.2019 kl 19:30, Studio 1, Teater Viirus, Helsingfors

Vilka minnen dyker upp under livets olika skeden? Hur assimileras vi med våra minnen och hur blir de en del av oss, som vi ofta omedvetet och tyst bär med oss genom livet? Vilket slags kroppslig förändring uppstår när vi stiger in i minnesbilden?

Cloudbody – an ecology of dreams #1 är en koreografi för ljud, bild och förnimmelser. Texter, ljud och videorna skapar ett fragmentarisk landskap för vakna drömmar. Personliga minnen blandas ihop med de historiska händelser och skapar en väntansfull stämning och ger utrymme för det som man inte kan uttrycka i ord. Cloudbody – an ecology of dreams #1 är ett somatiskt hörspel i det tomma rummets landskap.

Liisa Pentti +Co arbetar med experimentell modern dans och teater samt performanskonst. Gruppen har varit verksam sedan år 2000.

Längd: 45 min. Språk: finska, svenska, engelska.

Koncept och koreografi: Liisa Pentti / Ljud och texter: Liisa Pentti / Ljudplanering: Jouni Tauriainen / Visuell helhet: Fabian Nyberg / Producent: Inari Pesonen / Produktion: Liisa Pentti +Co / Understöd: Taiteen edistämiskeskus, Helsingfors stad

BILDER

Foton: Uupi Tirronen