Fabian Nyberg

PORTFOLIO

Turkka kuolee
2018

FIN

TEATTERI

Ensi-ilta: 9.8.2018 klo 19, Frenckell, Tampereen teatterikesä, Tampere

Turkka kuolee on ohjaaja Ruusu Haarlan ja näyttelijä Julia Lappalaisen yhteisteos teatterilegenda Jouko Turkasta (1942-2016) ja tämän voimakkaasta vaikutuksesta suomalaisiin ja suomalaiseen teatteriyhteisöön. Vaikka Turkan persoona ja menetelmät ovat jakaneet kansan mielipiteet jyrkästi, on teatteriyhteisö vakiinnuttanut Turkan aseman suomalaisen teatterin guruna ja voimahahmona.

Esitys purkaa 1980-luvun turkkalaisuuden ja aina näihin päiviin ulottuvan jälkiturkkalaisuuden tarinaa ja siitä kertomisen konventioita. Se tutkii miehisen neromyytin rakentumista taiteessa ja sen vaatimia uhrauksia, feminiinisyyden pelkoa ja isän kaipuuta.

Mikä on Turkan tekojen inhimillinen hinta? Kenen ruumiissa se maksetaan?

Yhteistyössä Tampereen Teatterikesä, Suomen Kansallisteatteri & Tampereen Teatteri

Kesto: 3 h 15 min. Esityksen kieli: suomi.

Konsepti ja käsikirjoitus: Julia Lappalainen, Ruusu Haarla / Ohjaus: Ruusu Haarla /Esiintyjät: Julia Lappalainen, Ruusu Haarla / Valosuunnittelu: Fabian Nyberg / Lavastus: Ruusu Haarla, Fabian Nyberg

KUVAT

Valokuvat: Carolin Büttner / Tampere Theatre Festival – Kollaasi: Ruusu Haarla, Julia Lappalainen, Pertti Nisonen, Tuukka Pasanen

EN

THEATRE

Premiere: 9.8.2018 at 7pm, Frenckell, Tampere Theatre Festival, Tampere

Focusing on Finnish theatre legend Jouko Turkka (1942–2016), Turkka Dies is director Ruusu Haarla and actress Julia Lappalainen’s deconstruction of both man and myth. What is the human price for Turkka’s actions? Whose body pays the toll?

In cooperation Tampere Theatre Festival, Finnish National Theatre & Tampere Theatre.

Duration: 3 h 15 min. Performance language: Finnish.

Concept and writers: Julia Lappalainen, Ruusu Haarla / Director: Ruusu Haarla / Performers: Julia Lappalainen, Ruusu Haarla / Lighting design: Fabian Nyberg / Scenography: Ruusu Haarla, Fabian Nyberg

PICTURES

Photos: Carolin Büttner / Tampere Theatre Festival – Collage: Ruusu Haarla, Julia Lappalainen, Pertti Nisonen, Tuukka Pasanen

SV

TEATER

Premiär: 9.8.2018 kl 19, Frenckell, Tammerfors Teatersommar, Tammerfors

Med fokus på den finska teaterlegenden Jouko Turkka (1942-2016, är Turkka Kuolee (Turkka dör) regissören Ruusu Haarlas och skådespelaren Julia Lappalainens dekonstruktion av både mannen och myten. Vad är det humana priset för Turkkas gärningar? Och vems kropp betalar det?

I samarbete med Tammerfors teatersommar, Finlands nationalteater och Tammerfors Teater.

Längd: 3 h 15 min. Föreställningens språk: finska.

Koncept och manus: Julia Lappalainen, Ruusu Haarla / Regi: Ruusu Haarla / På scenen: Julia Lappalainen, Ruusu Haarla / Ljusdesign: Fabian Nyberg / Scenografi: Ruusu Haarla, Fabian Nyberg

BILDER

Foton: Carolin Büttner / Tampere Theatre Festival – Kollage: Ruusu Haarla, Julia Lappalainen, Pertti Nisonen, Tuukka Pasanen