Fabian Nyberg

PORTFOLIO

Posthuman
2016

EN

CONTEMPORARY DANCE

Premiere: 1.12.2016, Theatre Academy, Helsinki

What would it mean to surrender and leave the hegemony of human? Posthuman is a contemporary dance performance with its starting point in the philosophical concept of posthumanism.

Choreographer: Jenni-Elina von Bagh / Costumes: Ingvill Fossheim / Scenography: Fabian Nyberg / Lights: Luca Sirviö / Composer, musician: Ilkka Tolonen / Collaborator: Kalle Pulkkinen / Performers: Tero Hytönen, Jussi Suomalainen, Ilkka Tolonen / Produced by the Theatre Academy and Aalto ARTS

PICTURES

Photos: Katri Naukkarinen

FIN

NYKYTANSSI

Ensi-ilta: 1.12.2016, Teatterikorkeakoulu, Helsinki

Mitä tarkoittaisi hylätä ja jättää ihmisen hegemoninen asema? Posthuman on nykytanssiesitys jonka lähtökohtana on posthumanismi filosofisena suuntauksena.

Koreografia: Jenni-Elina von Bagh / Pukusuunnittelu: Ingvill Fossheim / Lavastus: Fabian Nyberg / Valosuunnittelu: Luca Sirviö / Sävellys ja muusikko: Ilkka Tolonen / Yhteistyössä: Kalle Pulkkinen / Esiintyjät: Tero Hytönen, Jussi Suomalainen, Ilkka Tolonen / Tuotanto Teatterikorkeakoulu ja Aalto ARTS

KUVAT

Valokuvat: Katri Naukkarinen

SV

SAMTIDSDANS

Premiär: 1.12.2016, Teaterhögskolan, Helsingfors

Vad skulle det betyda att ge upp och lämna den mänskliga hegemonin? Posthuman är en samtidsdansföreställning som tar avstamp i den posthumanistiska filosofin.

Koreografi: Jenni-Elina von Bagh / Kostymdesign: Ingvill Fossheim / Scenografi: Fabian Nyberg / Ljusdesign: Luca Sirviö / Kompositör, musiker: Ilkka Tolonen / Medarbetare: Kalle Pulkkinen / På scenen: Tero Hytönen, Jussi Suomalainen, Ilkka Tolonen / Producerad av Teaterhögskolan och Aalto ARTS

BILDER

Foton: Katri Naukkarinen