Fabian Nyberg

PORTFOLIO

Vespula Vulgaris
2014

EN

SCULPTURE

A family of three wasps made as resin casts. The wingspan of each wasp is approximately 50 cm.

Concept and implementation: Fabian Nyberg

PICTURES

Photos: Fabian Nyberg

SV

SKULPTUR

En familj på tre getingar utförda som hartsgjutningar. Vingspannet på respektive geting ca 50 cm.

Koncept och förverkligande: Fabian Nyberg

BILDER

Foton: Fabian Nyberg

FIN

VEISTOS

Kolmen ampiaisen perhe toteutettuna hartsivaluina. Siipiväli jokaisella yksilöllä noin 50 cm.

Konsepti ja toteutus: Fabian Nyberg

KUVAT

Valokuvat: Fabian Nyberg